:

16

.., .., ..   " ". - 2012. - 5-2 338-341       2016-03-29  
.., .., ..   " ". - 2012. - 5-2 338-341       2012-04-26  
.., .., .., .., .., .., - .., .., ..   (- ) " ". - 2011. - 3 131-141       2016-03-29  
.., ..,, .., .., .., .., .., .., .   " ". - 2011. - 9-3 488-495       2016-03-29  
.., .., .., .., .. .., .., .., ..   ( ) " ". - 2011. - 9-3 488-495       2011-06-09  
.., .., ., .., .., .., - .., ... ..   , , (- ) " ". - 2011. - 3 131-142       2011-01-11  
.., .., .., .., .., .., .., .., .., .., .., .., .., .., ..   " ". - 2010. - 6 –       2011-01-18  
.., .., .., .., .., .., ..   . " ". - 2009. - 12 27-29       2009-11-02  
.., .., .., .., .., .., ..   " ". - 2009. - 12 29-33       2009-11-02  
.., .., .., .., ..   " ". - 2008. - 9 37-44       2016-03-29  
.., .., ..   , " ". - 2007. - 6-2 –       2007-03-06  
.., .., ..   , " ". - 2007. - 7 20-28       2007-03-30  
.., ..   " ". - 2006. - 3 –        
.., .., .., .., .., ..   - HBV- " ". - 2006. - 12 56-57       2006-07-01  
.., .., ..   C " ". - 2006. - 1 57-59   -     2016-04-01  
.., .., .., .., ..   " ". - 2006. - 6 32-33     , V 9-16 2006, . ()
 
2006-07-01  
.., .., .., .., ..   " ". - 2004. - 2 62-63        
.., .., .., ..   "" " ". - 2004. - 2 76-76       2016-04-01  
.., .., .., .., ..   ͻ " ". - 2003. - 4 62