:

30

1  2 
.., ..   - " ". - 2022. - 4 42-47   (4.1.1, 4.1.2 (06.01.05), 4.1.6 (06.03.01, 06.03.02, 06.03.03)      
.., .., ..   " ". - 2022. - 2 34-39   (06.01.00, 06.03.00).      
.., .., .., .., ..   " ". - 2021. - 2 134-138   (13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08).      
.., .., ..   " ". - 2021. - 1 82-86   (13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08).      
.., .., ..   " ". - 2020. - 5 160-164   (13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08).      
.., .., .., .., ..   " ". - 2020. - 4 7-14   (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14).      
.., ..   , " ". - 2020. - 3 138-142   (13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08).      
.., ..   " ". - 2019. - 12 154-158   (13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08).      
.., ..   ˨ " ". - 2019. - 3 34-39   (06.01.00, 06.03.00)      
.., ..   "European Journal Of Natural History". - 2019. - 0        
.., .., .., .., ..   " ". - 2018. - 3 –   (14.01.00, 14.03.00)      
.., .., ..   " ". - 2017. - 12-1 175-180   (08.00.00)      
.., .., .., ..   : " ". - 2017. - 9 () 69-70     , () 2-5 2017 .
 
2017-09-12  
.., ..   , , EISENIA ANDREI " ". - 2016. - 10-1 74-78        
.., ..   , , EISENIA ANDREI " ". - 2016. - 10-1 74-78       2016-09-20  
.., .., .., .., ..   " ". - 2015. - 2-2 –       2016-04-01  
.., .., ..   " ". - 2015. - 10-2 240-243     , () 25-27 2014
 
2015-08-07  
.., .., .., .., .., .., ., .., .   " ". - 2015. - 2-1 158-160     , 26 -6 2013,
 
2014-12-29  
.., .., .., .., .., .., .. ..   " ". - 2015. - 2-1 161-163     , 9-16 2013, ()
 
2014-11-27  
.., .., ..   " ". - 2015. - 10-2 240-243       2015-08-07  
1  2